Odyssey Hackathon 2020
is Rescheduled to September 11-13

Odyssey Hackathon 2020
verplaatst naar 11-13 september

march 26, 2o2o
MESSAGE from Rutger van Zuidam, CEO & Founder Odyssey

DEAR PARTICIPANT,


I’M WRITING TO INFORM YOU THAT THE ODYSSEY 2020 HACKATHON IS RESCHEDULED to september 11-13, 2020.

On March 2nd, when there were 18 confirmed cases in The Netherlands, we communicated that the Hackathon, which was to start originally on April 3rd, had been rescheduled to June 19-21. However, the unprecedented developments in the past three weeks, all around the world, have basically shredded all the certainties we need for a hackathon in June into bits.

Each single day feels like a whole week in the “Corona-space-time-reality”, as new extraordinary realities are developing faster than any global crisis we’ve had in the past couple of decades. As millions learn to navigate their lives in quarantine and self-isolation, we’re all waking up to a different world every day. Our thoughts are with everyone who is affected by the Coronavirus.

At the time of writing, there are 472,109 cases of COVID-19 confirmed globally. About 20% of the world population is living under (some form of) lockdown: with roughly one in five people ordered to stay at home. 

Rescheduling the Odyssey 2020 Hackathon aims to provide all 2000 participants from over 50 countries (teams, partners, stakeholders, experts) with the best possible outcomes for all challenges, combined with a high quality, impactful event experience in September.

What’s next: 

 • All confirmed hackathon teams have already been informed about this (Plan B) scenario and thus they have the dates September 11-13 in their agendas. Odyssey will be in touch with all the teams about the new timeline and activities until the hackathon.
 • All partners and teams will receive an updated Odyssey 2020 Program, which will include additional (online) activities in April, May, June and August to keep the momentum and use the given time to prepare even better. 
 • On April 3rd, 16.00 CEST, we will host “Touching Base”, an online event for all participants. 
 • The Getting Ready Conference will take place on August 25 at YES!Delft.
 • Some challenges encounter Coronavirus impact. Different industries have experienced this impact differently: for example, in the Healthcare Track and Internet of Logistics Track, the consequences are felt most heavily. In the coming weeks we will fine tune that information so we can all prepare accordingly and, at the hackathon in September, build what is most relevant in the updated context of each challenge.
 • We are aware that even this new September date brings some uncertainties. For example, whether travel restrictions will be lifted in time. No one can predict what will happen and what the effects will be. Latest Go/ No Go moment is August 1st. As soon as we have defined scenarios B and C, we will continue to communicate with partners and confirmed teams.

Last but not least: OUR PARTNERS IN THE HEALTHCARE CHALLENGE NEED YOUR HELP. PLEASE READ THE URGENT CALL TO ACTION BELOW. 

As this situation continues to unfold, we’re closely following the news and remain in close contact with our advisors, partners, teams, and other hackathon participants. This way we can ascertain the best scenario for all of us to move forward together.

In case you have any further questions, please do not hesitate to reach out.

With best regards,

Rutger van Zuidam,

CEO & Founder Odyssey

 

***

CALL TO ACTION

Help our challenge lead UMCG (University Medical Hospital Groningen), which is in the midst of the corona virus crisis, by gathering all publicly available datasets to anticipate the spread and impact of COVID-19.

This is a Dutch national effort to gather all publicly available datasets to discover patterns of the spread of the virus in order to anticipate it and gather crucial health information on a local level. It can be physical or digital traffic, cancelled events but also social media activity, public transportation and many more sources. Datasets from outside of the Netherlands or also very welcome!

If you want to help out, please fill in this short form at https://odysseyhack.typeform.com/to/rhlYjl and we’ll be in touch.

We would be grateful if you could share or send this message to someone you think could help!

https://medium.com/odyssey-hackathon/help-gather-data-to-anticipate-the-spread-and-impact-of-covid-19-in-the-netherlands-e1aec54e2515

26 maart 2o2o
Bericht van oprichter en CEO Rutger van Zuidam

BESTE DEELNEMERS,


HIERBJ LAAT IK U WETEN DAT DE ODYSSEY HACKATHON 2020 IS VERPLAATST NAAR 11-13 SEPTEMBER 2020

Op 2 maart, toen er in Nederland 18 bevestigde coronagevallen waren, hebben we u laten weten dat de Hackathon, die oorspronkelijk op 3 april zou beginnen, was verplaatst naar 19-21 juni. De afgelopen drie weken hebben zich wereldwijd ongekende ontwikkelingen voorgedaan. Hiermee zijn alle zekerheden die we nodig hebben voor een hackathon in juni, verdwenen.

Iedere dag voelt als een hele week in deze “corona-ruimte-tijd-realiteit” omdat nieuwe realiteiten zich sneller ontwikkelen dan in welke wereldwijde crisis dan ook in de afgelopen decennia. Terwijl miljoenen mensen leren om te gaan met quarantaine en zelfisolatie, worden we elke dag wakker in een andere wereld. Onze gedachten zijn bij iedereen die wordt getroffen door het coronavirus.

Op dit moment zijn er wereldwijd 472.109 COVID-19-gevallen bevestigd. Ongeveer 20% van de wereldbevolking leeft momenteel in een (soort van) lockdownsituatie: ongeveer een op de vijf mensen moet thuisblijven.

Het opnieuw plannen van de Odyssey Hackathon 2020 heeft tot doel alle 2000 deelnemers uit meer dan 50 landen (teams, partners, stakeholders, experts) de best mogelijke resultaten te bieden voor alle challenges, en een hoogwaardig evenement in september.

Onze volgende stappen: 

 • Alle hackathon-teams die zijn bevestigd, zijn geïnformeerd. Zij hebben 11-13 september in hun agenda geblokkeerd. Odyssey blijft tot aan de hackathon in contact met alle teams over de nieuwe tijdlijn en activiteiten.
 • Alle partners en teams ontvangen een bijgewerkt Odyssey 2020-programma. Dit bevat extra (online) activiteiten in april, mei, juni en augustus om de vaart erin te houden en om zich nog beter voor te bereiden. 
 • Op 3 april om 16.00 uur (CEST) hosten we “Touching Base”, een online evenement voor alle deelnemers. 
 • Het Getting Ready-evenement is op 25 augustus in YES!Delft. 
 • Sommige challenges ondervinden direct de impact van het coronavirus. Verschillende branches ervaren deze impact ook verschillend. In de Healthcare Track en Internet of Logistics Track, bijvoorbeeld, worden de gevolgen het zwaarst gevoeld. In de komende weken zullen we die informatie afstemmen, zodat we ons daar allemaal op kunnen voorbereiden. Tijdens de hackathon in september kunnen we bouwen wat het meest relevant is in de bijgewerkte context van elke challenge.
 • We beseffen dat zelfs deze nieuwe datum in september enigszins onzeker is. Zo is het maar de vraag of reisrestricties op tijd worden opgeheven. Niemand kan voorspellen wat er gaat gebeuren en wat de gevolgen zullen zijn. Het laatste Go/No Go-moment is 1 augustus. Zodra we scenario’s B en C hebben gedefinieerd, communiceren we deze naar de partners en teams die hebben bevestigd.

Last but not least: ONZE PARTNERS IN DE HEALTHCARE CHALLENGE HEBBEN UW HULP NODIG. LEES HIERONDER DE DRINGENDE OPROEP TOT ACTIE.

Terwijl deze situatie zich blijft ontvouwen, volgen we het nieuws op de voet en onderhouden we nauw contact met onze adviseurs, partners, teams en andere hackathondeelnemers. Zo kunnen we bepalen wat het beste scenario is voor ons allemaal om samen verder te gaan..

Mochten er nog vragen zijn, neem dan gerust contact met ons op.

Hartelijke groeten,

Rutger van Zuidam,

Oprichter en CEO van Odyssey

 

***

OPROEP TOT ACTIE:

Help onze challenge lead, het UMCG (Universitair Medisch Ziekenhuis Groningen), dat zich midden in de corona-crisis bevindt, door alle openbaar beschikbare datasets te verzamelen om te anticiperen op de verspreiding en impact van COVID-19.

Dit is een landelijke Nederlandse actie om alle openbaar beschikbare datasets te verzamelen. We doen dit om patronen in de verspreiding van het virus te ontdekken, om hierop te kunnen anticiperen en om cruciale gezondheidsinformatie op lokaal niveau te verzamelen. Het kan gaan om fysiek of digitaal verkeer, geannuleerde evenementen, maar ook activiteiten op sociale media, openbaar vervoer en nog veel meer bronnen. Ook datasets van buiten Nederland zijn van harte welkom!

Als u wilt helpen, vul dan dit korte formulier in via https://odysseyhack.typeform.com/to/rhlYj. Dan nemen we contact met u op.

Misschien kent u mensen die kunnen helpen. Delen van dit bericht wordt zeer gewaardeerd!

https://medium.com/odyssey-hackathon/help-gather-data-to-anticipate-the-spread-and-impact-of-covid-19-in-the-netherlands-e1aec54e2515

 

***

Over Odyssey 

Odyssey is een open innovatieprogramma. We verbinden overheden, bedrijven en non-profitorganisaties met innovatieve ondernemers van over de hele wereld, om hen met elkaar de uitdagingen van de 21ste eeuw te laten tackelen. Elk seizoen duurt 10 maanden. Hierin benoemen we de uitdagingen, bouwen we de oplossingen en zorgen we ervoor dat deze oplossingen in pilots worden geïmplementeerd. 

Het hoogtepunt van het seizoen is de 48-uur durende Odyssey Hackathon, waar geselecteerde teams prototypes ontwikkelen, ondersteund door alle programmapartners en honderden gespecialiseerde experts, onder wie de juridisch adviseurs en financiële toezichthouders. 

Sinds 2016 zijn er uit het programma meer dan 230 prototypes voortgekomen voor de uitdagingen van meer dan 40 partners.  

Odyssey zit nu in het vierde seizoen, en de Odyssey Hackathon 2020 vindt plaats van 11 t/m 13 september.